22:19

1402/09/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: آژانس های تاکسی تلفنی
رئیس اتحادیه بنگاه داران و مؤسسات اتومبیل کرایه شهرستان املش گفت: نرخ کرایه تاکسی تلفنی در سالجاری تعیین شده و تمامی آژانس های تلفنی موظف به رعایت نرخ های تعیین شده هستند.

اخبار مهم