آهوی تیزپای من - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
آهوی تیزپای من… ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

آهوی تیزپای من…

صبح رانکوه/ حسین ثاقبی: آموزگار وقتی توضیح داد چگونه انشا بنویسیم، هیچ نفهمیدم. جز چند کلمۀ مقدمه، متن و نتیجه چیزی نشنیدم. هیچ نمونه‌ای هم نداد و نگفت تا به تفکینک بدانم هر کدام چیست و به چه کاری می‌آید. درنتیجه از رابطه میان آنها حرفی به میان نیامد و چیزی نفهمیدم. تصورم این بود […]