08:07

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: آنش نشانی
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛ واحد آتش نشانی یکی از واحدهای همیشه در صحنه و جان برکفی است که ایثار و از جان گذشتگی این عزیزان بر کسی پوشیده نیست و به صورت شبانه‌روزی از جان و مال مردم عزیز در مقابله با عوامل مختلف غیرمترقبه و مترقبه

اخبار مهم