04:07

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: آموزش فنی حرفه ای
در پیام فایزه قنبرزاده با تبریک هفته ملی مهارت به همه مدیران و مربیان زحمتکش آموزشگاههای فنی و حرفه ای ازاد منطقه آمده است. امروزه آموزش‌های هدف دار فنی و حرفه‌ای و کارآفرینی به عنوان یک راهبرد ملی برای دست‌یابی به موفقیت اقتصادی، رفاه اجتماعی، خلاقیت و نوآوری، فرصت

اخبار مهم