آلبانی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
روز معلم در کشورهای دیگر چه شکلی است؟ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

روز معلم در کشورهای دیگر چه شکلی است؟

شاید باید در تعریف «روز جهانی معلم» و «روز معلم» دقت بیشتری کنیم. اینکه می توانیم برای «روز جهانی معلم» تاریخ واحدی را اعلام کنیم اما برای روز معلم نه.   به گزارش صبح رانکوه، شاید باید در تعریف «روز جهانی معلم» و «روز معلم» دقت بیشتری کنیم. اینکه می توانیم برای «روز جهانی معلم» تاریخ […]