آفات - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
آغاز مبارزه بیولوژیک با آفات در۱۶۵ هکتارازباغات کشاورزی املش ۱۸ مرداد ۱۳۹۴

آغاز مبارزه بیولوژیک با آفات در۱۶۵ هکتارازباغات کشاورزی املش

مبارزه بیولوژیک باآفات در۱۶۵هکتارازباغات مرکبات وچای شهرستان املش آغازشده است.     پایگاه خبری تحلیلی صبح رانکوه: مدیرجهادکشاورزی املش گفت:  مبارزه بیولوژیک باآفات بااستفاده ازتوزیع رایگان سوسک کریپت بین۲۱۰کشاورزساکن دهستان املش جنوبی بااعتباری معادل۸۰۰میلیون ریال در۱۶۵ هکتارازباغات مرکبات وچای این شهرستان ازهفته گذشته آغازشده وتاپایان شهریورادامه دارد. مسعودامیربنده ای تصریح کرداین طرح سال گذشته در۴۰۰هکتارازباغات […]