آزمایشی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
سرشماری عمومی نفوس و مسکن چیست؟ ۰۲ آذر ۱۳۹۴

سرشماری عمومی نفوس و مسکن چیست؟

پایگاه خبری تحلیلی صبح رانکوه: سرشماری کامل ترین و موثرترین شیوه برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز کشور و ویژگی های آن محسوب می شود. سرشماری یک طرح آمارگیری است که در این طرح به همه واحد ها یا افراد مورد نظر جامعه آماری مراجعه و اطلاعات تک تک افراد جمع آوری می شود. سرشماری […]