00:51

1402/12/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: آزادسازی سهام عدالت
به گزارش رانکوه نیوز، اکبر حیدری سخنگوی شرکت های سرمایه گذار استانی سهام عدالت در گفت و گویی درباره فروش ۶۰ درصد از سهام عدالت افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند اظهار کرد: فروش به روش غیر مستقیم بر خلاف روش مستقیم است به علت اینکه
به گزارش رانکوه نیوز ، به منظور فرهنگ سازی بهتر و پاسخ به ابهامات و پرسش های موجود در زمینه آزادسازی سهام عدالت، سازمان خصوصی سازی مطلبی شامل مهمترین پرسش های متداول قابل طرح در این زمینه و پاسخ به آنها منتشر کرد که به شرح زیر است: ۱–

اخبار مهم