04:18

1402/12/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: آرمان خواهی
روز دانشجو را به تو تبریک نمی گویم؛ تو را به این روز تبریک می گویم که این روز بی تو ، و بی حس “ آرمان خواهی ”و “ ایمانت به حق طلبی ” ، وجودی بی معناست . . .   روز دانشجو را به تو تبریک

اخبار مهم