آرزوهایی از جنس مهر - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
آرزوهایی از جنس مهر ۱۴ مهر ۱۳۹۶

آرزوهایی از جنس مهر

مهر را اینگونه آغاز کردم ، با آرزوهای قشنگی که در دنیای امروز دست یافتن به آنها چندان دور از دسترس نیست اما نمی دانم چرا در کشور من هنوز باید در حد آرزو باقی بماند نه حقوق به حق شهروندی و باید هایی که از نخستین وظایف دولتمردان در قبال مردم سرزمینشان شناخته می […]