آرد آلوده - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
همکاری شپشک آرد آلود در مبارزه با باغ‌های چای و مرکبات در املش ۰۵ مهر ۱۳۹۳

همکاری شپشک آرد آلود در مبارزه با باغ‌های چای و مرکبات در املش

به گزارش صبح رانکوه، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان املش امروز در جلسه‌ی کشاورزی این شهرستان با اشاره به اینکه افزایش مبارزه بیولوژیک در کاهش آفات کشاورزی از اهداف مهم کشاورزی این شهرستان است، گفت: در راستای مبارزه بیولوژیک علیه آفت شپشک آرد آلود باغ‌های چای و مرکبات در شهریورماه از طریق توزیع حشره‌ی مفید سوسک […]