16:10

1403/03/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: آرام راه میدان تا میدان
به گزارش رانکوه نیوز ، رضازنده دل، شهردار رودسر با اشاره به ساماندهی به ریجکتی‌های کارخانه کمپوست این شهرستان، گفت: امسال برای تجهیز این کارخانه ۸ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است. او با اشاره به طرح «آرام راه میدان تا میدان» در رودسر، گفت: اجرای این طرح تأمین

اخبار مهم