18:54

1402/12/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: آبان ماه
ناصر رنجبر در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز با این اینکه بنده از مورخ۹۶/۸/۷به عنوان خادم مردم این شهر در مسند خدمتگزاری شهرداری املش تکیه زده ام وامروز گزارش عملکرد شهرداری دریک ماهه سی و هفتم حضورخود (99/8/7الی 99/9/7) همانند سی و شش ماهه گذشته را براساس آنچه که
به گزارش صبح رانکوه، با وجود آنکه پیش‌بینی می‌شد بارش شهریورماه چین سوم برگ بسز چای را پربار کند، اما در حال حاضر کیفیت و کمیت برگ سبز چای در مهرماه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. رئیس سازمان چای کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

اخبار مهم