، پاسداشت سردار - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
یکی از بلوار های اصلی املش به نام سپهبد شهید سلیمانی نامگذاری شد ۱۸ دی ۱۳۹۸
شهردار املش خبر داد

یکی از بلوار های اصلی املش به نام سپهبد شهید سلیمانی نامگذاری شد

شهردار املش از نصب اِلمان و نام گذاری یک بلوار بنام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در این شهر خبر داد.