،سنگر، سیاهکل - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
ادامه احداث آزاد راه سراوان،سنگر، سیاهکل به املش ورحیم آبادازآرزوهای من است ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

ادامه احداث آزاد راه سراوان،سنگر، سیاهکل به املش ورحیم آبادازآرزوهای من است

نماینده مردم رودسرواملش گفت:ادامه راه سراوان،سنگر، سیاهکل به املش ورحیم آباد تاچابکسرورامسر یکی ازآرزوهای من است.   محمدمهدی رهبری افزوددر گفتگو با خبرنگارصبح رانکوه اظهار داشت: املش یکی ازمناطق عقب مانده است اما دربیرون فکرمی کنندکه املش خیلی توسعه یافته است اما دردرونش واقعا اینطوری نیست . وی افزود:یکی ازانگیزه های ورود من دراین دوره […]