اختصاصی /  ۲۰کانون دانش اموزی هلال احمر درسطح مدارس دوره اول متوسطه شهرستان با همکاری اموزش وپرورش تا نیمه اول اذر تشکیل میگرد.       به گزارش خبرنگار صبح رانکوه دراولین روز اذر ۴ کانون درمدارس شهید نواب صفوی /شهید نورانی / شهید علیپور /ونبوت باحضور مدیران مدارس وکارشناس امورجوانان تشکیل گردید هدف اجرای […]

اختصاصی /  ۲۰کانون دانش اموزی هلال احمر درسطح مدارس دوره اول متوسطه شهرستان با همکاری اموزش وپرورش تا نیمه اول اذر تشکیل میگرد.

 

 

 

به گزارش خبرنگار صبح رانکوه دراولین روز اذر ۴ کانون درمدارس شهید نواب صفوی /شهید نورانی / شهید علیپور /ونبوت باحضور مدیران مدارس وکارشناس امورجوانان تشکیل گردید هدف اجرای برنامه های مرتبط بااهداف هلال احمردرراستای آموزش امدادوکمکهای اولیه وارتقاتوسعه مشارکت هرچه بیشتردانش آموزان درفعالیتهای اجتمایی وخدمات بشردوستانه باتحقق شعار هر خانواده یک امدادگر داشته باشند.
انتخابات شورای اجرایی کانون دانش آموزی هلال احمر درمدارس نبوت/شهید علیپور/شهید نواب صفوی وشهید نورانی درچهار مدرسه متوسطه اول باحضور مدیران مدارس وکارشناس امورجوانان مورخ ۹۵/۹/۱ برگزار گردید و بالا ترین ارا بعنوان دیبر کانون دانش اموزی هلال احمربه مدت یکسال منصوب مشود.