اختصاصی / همه نهادها و دستگاه ها باید با سیاست های دولت و تدبیر جهت حل مشکل اشتغال هماهنگ باشند.     به گزارش خبرنگار صبح رانکوه فرماندار لنگرود در جلسه کارگروه این شهرستان گفت : یکی از سیاست های حل مشکل اشتغال در دولت تدبیر و امید احیای کارخانجات راکد و نیمه فعال است […]

اختصاصی / همه نهادها و دستگاه ها باید با سیاست های دولت و تدبیر جهت حل مشکل اشتغال هماهنگ باشند.

 

 

به گزارش خبرنگار صبح رانکوه فرماندار لنگرود در جلسه کارگروه این شهرستان گفت : یکی از سیاست های حل مشکل اشتغال در دولت تدبیر و امید احیای کارخانجات راکد و نیمه فعال است که همه نهادها و دستگاه ها باید به دولت کمک کنند.
مهندس سید رضا جوادپور با ابراز گلایه از عدم همکاری مناسب بانک ها افزود : اگر روسای بانک ها نمی توانند با سیاست های دولت تدبیر و امید هماهنگ باشند می توانند خداحافظی کنند زیرا هدف دولت کاهش و حل مشکل اشتغال است.