به گزارش گروه شهروند خبرنگارصبح رانکوه،تور رسمی طبیعت گردی گروه تایگون آفرود با هدف طبیعت گردی پنجشنبه و جمعه به مقصد روستای خصیب دشت املش به مدیریت آقای امید محمدی برگزار گردید. عکاس: امید محمدی    

به گزارش گروه شهروند خبرنگارصبح رانکوه،تور رسمی طبیعت گردی گروه تایگون آفرود با هدف طبیعت گردی پنجشنبه و جمعه به مقصد روستای خصیب دشت املش به مدیریت آقای امید محمدی برگزار گردید.

عکاس: امید محمدی

 

 

تور آفرود به خصیب دشت املش 4

تور آفرود به خصیب دشت املش 7 تور آفرود به خصیب دشت املش 1 تور آفرود به خصیب دشت املش 5 تور آفرود به خصیب دشت املش 2 تور آفرود به خصیب دشت املش 6 تور آفرود به خصیب دشت املش 3