رئیس جهاد کشاورزی املش با اشاره به برداشت ۹۸ درصدی باغات کیوی این شهرستان، گفت: تاکنون۲۴۰۰ تن کیوی از باغات رودسر برداشت شده است.     گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز ، با بیان اینکه برداشت محصول کیوی از باغات شهرستان رودسر از نیمه اول آبان ماه آغاز شده است، افزود: تاکنون ۲۴۰۰ تن کیوی […]

رئیس جهاد کشاورزی املش با اشاره به برداشت ۹۸ درصدی باغات کیوی این شهرستان، گفت: تاکنون۲۴۰۰ تن کیوی از باغات رودسر برداشت شده است.

 

 

گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز ، با بیان اینکه برداشت محصول کیوی از باغات شهرستان رودسر از نیمه اول آبان ماه آغاز شده است، افزود: تاکنون ۲۴۰۰ تن کیوی از باغات املش برداشت شده است.

 

وی با بیان اینکه  املش دارای ۸۰ هکتار باغات کیوی با ۲۵۰بهره‌بردار است، گفت: این میزان معادل ۹۸ درصد باغات کیوی شهرستان املش است.

 

 

رئیس جهاد کشاورزی املش در ادامه با اشاره به قیمت هر کیلو کیوی در سرباغ ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان است، تصریح کرد: محصول کیوی برداشت شده از باغات املش به دلیل کیفیت به بسیاری از کشورها اعم از هندوستان، کشورهای آسیانه میانه و حوزه خلیج فارس صادر می شود.