نماینده لنگرود از افتتاح کارخانه کمپوست در ماههای آینده خبرداد   مهندس مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت :*شهرداری متعلق به همه مردم است و درواقع خانه بزرگ مردم است.وی با بیان اینکه شهرداری یک نهاد عمومی غیر دولتی است و مردم از دولت اجازه می گیرند که این نهاد دولتی […]

نماینده لنگرود از افتتاح کارخانه کمپوست در ماههای آینده خبرداد

 

مهندس مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت :*شهرداری متعلق به همه مردم است و درواقع خانه بزرگ مردم است.وی با بیان اینکه شهرداری یک نهاد عمومی غیر دولتی است و مردم از دولت اجازه می گیرند که این نهاد دولتی را تشکیل دهند افزود:شهرداری برای تشکیل کارهای خدماتی و عمرانی و نیز دیگر کارها تشکیل شده است و سهامداران این نهاد غیر دولتی خود مردم هستند.

وی افزود:مردم به نمایندگی از خودشان هیئت مدیره ای انتخاب می کنند که آنهم شورای محترم شهر هستند.

لاهوتی در ادامه از زحمات و تلاش مهندس رجایی شهردار جوان و با درایت شهر لنگرود و همچنین از همراهی و همدلی شورای شهر توانمند شهرستان لنگرود که کارهای بسیار خوب وارزشمندی را طی سالهای خدمات شان انجام داده اند تقدیر و تشکر ویژه نمود.

نماینده شهرستان لنگرود همچنین به بحث پسماند اشاره کرد و افزود:از حضور آحاد مردم عزیز دراین برنامه پسماند معلوم و مشخص است که فرهنگ سازی خوب و بهینه ای انجام گرفته است و از دانش آموزان عزیز و اولیای مدارس نیز تشکر میکنم چرا که فرهنگ سازی باید ازتدریس شروع شود که این کار به عینه مشخص است بدرستی انجام گرفته است.

لاهوتی درادامه از احداث کارخانه کمپوست در شهرستان لنگرود خبرداد و گفت:این کارخانه کمپوست زباله را به مواد عالی تبدیل خواهد کرد که میتوان به طبیعت بازگرداند و انشاا ..تا چندماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی در پایان افزود:همه باید دست در دست هم دهیم و همراهی کنیم ودراین همراهی می طلبد مردم که سهامداران واقعی شهرداری هستند با شهردداری مشارکت وهمراهی داشته باشند و شهرداری هم میتواند موثرثر خدمات رسانی کند.

عکس و خبر: ابوالفضل شکری