به مناسبت بسیج ملى تغذیه (١٤ الى ٣٠ دى ماه ٩٨ با شعار " ترویج الگوى غذایى سالم با جایگزین هاى غذایى سالم " ) کمیته درون و برون بخشى با حضور مدیریت و جمعى از کارشناسان ستادى و نمایندگانى از ادارات برگزار گردید .

به گزارش رانکوه نیوز، به مناسبت بسیج ملى تغذیه (١۴ الى ٣٠ دى ماه ٩٨ با شعار ” ترویج الگوى غذایى سالم با جایگزین هاى غذایى سالم ” ) کمیته درون و برون بخشى با حضور مدیریت و جمعى از کارشناسان ستادى و نمایندگانى از ادارات برگزار گردید .

ابتدا دکتر الهام عاشورى از اهمیت و لزوم توجه به تغذیه و استفاده از مواد غذایى سالم و همچنین هماهنگى و همکارى واحد ها جهت انجام برنامه هاى این بسیج صحبت کردند ،

در ادامه کارشناس تغذیه شبکه و مرکز بهداشت شهرستان در خصوص برنامه هاى بسیج مذکور و اقداماتى که باید انجام گیرد شامل : آموزش به دانش آموزان در مدارس ، آموزش به کودکان و اولیاء آن ها در سطح مهد هاى کودک ، برگزارى پیاده روى ، برپایى چادر سلامت و …  صحبت کردند .