فرمانده انتظامی املش از کشف 2تن و130کیلو مرغ گوشتی زنده فاقد مجوز دراین شهرستان خبر داد.

سرهنگ باقر رجبی ویسرودی در گفت وگو با خبرنگار رانکوه نیوز، با اعلام این خبر گفت:ماموران انتظامی این شهرستان حین گشت زنی در سزح شهر به یک دستگاه خودرو خاور مرغ گوشتی زنده مشکوک ،لذا دستور توقف خودرو را صادر کردند.
این مقام انتظامی افزود:در بازرسی از خودروی مذکور۲تن و۱۳۰کیلو مرغ فاقد مجوز کشف شد.
وی با بیان اینکه دراین راستا ۱نفر متهم۴۸ساله به مرجع قضایی معرفی شد،اظهار داشت،کارشناسان ارزش ریالی مرغ های کشف شده را ۴۵۰میلیون ریال برآورد کردند.
سرهنگ رجبی با اشاره به نقش قاچاق کالادر اقتصاد کشورخاطرنشان کرد:افراد سودجویی که با قاچاق کالامبادرت به اتحاد بازارسیاه در کشور میکنندموجب بروز اختلال دربازار شده وصدمه جدی براقتصادکشور وارد می کنند.
فرمانده انتظامی املش در پایان گفت:مبارزه با قاچاق کالاو ارزدر دستورکار پلیس است،لذاازشهروندان خواست تادرصورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک،مراتب را به پلیس ۱۱۰اعلام کنند.