تیم ژیمناستیک دختران املش در رقابت های کشوری به مقام سوم رسید.   به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، در رقابت های ژیمناستیک قهرمانی دختران کشور که در رامسر برگزار شد تیم ۹ نفره املش متشکل از عدنا علیزاده مقدم ، سکینه جعفری پور، یاسمن حسین زاده، مریم غفاری، مهیا و مهلا جعفری ، صوفیا حمیدی […]

تیم ژیمناستیک دختران املش در رقابت های کشوری به مقام سوم رسید.

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، در رقابت های ژیمناستیک قهرمانی دختران کشور که در رامسر برگزار شد تیم ۹ نفره املش متشکل از عدنا علیزاده مقدم ، سکینه جعفری پور، یاسمن حسین زاده، مریم غفاری، مهیا و مهلا جعفری ، صوفیا حمیدی ، بیتا سیف مطهری و سما شیرین کار پس از تیم های خوزستان و تهران بر سکوی سوم قرار گرفت.

این مسابقات با حضور ۹۴۸ ورزشکار در قالب ۵۱ تیم برگزار شد.