یک نفر از رانکوه املش در پنجمین دوره جشنواره کشوری الگو‌های برتر تدریس درس «تفکر و سبک زندگی» رتبه‌ اول کشور  را کسب کردند.       به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، «زبیده قاسمی» با عنوان درس «عادت ها» واحد درسی تفکروسبک زندگی پایه هشتم از آموزشگاه زهره بنیانیان رتبه اول کشور را در این جشنواره […]

یک نفر از رانکوه املش در پنجمین دوره جشنواره کشوری الگو‌های برتر تدریس درس «تفکر و سبک زندگی» رتبه‌ اول کشور  را کسب کردند.

 

 

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، «زبیده قاسمی» با عنوان درس «عادت ها» واحد درسی تفکروسبک زندگی پایه هشتم از آموزشگاه زهره بنیانیان رتبه اول کشور را در این جشنواره کسب کرده است.

 

 

همچنین «فاطمه داداشی نیاکی» با عنوان درس «حکایت راستی» واحد درسی تفکروسبک زندگی پایه هفتماز آموزشگاه زهره بنیانیان رتبه دوم کشور را در این جشنواره کسب کرده است.

 

 

گفتنی است:زبیده قاسمی اهل روستای جیرگوابر رانکوه و فرهنگی شاغل در شهرستان رودسر می باشد.