رئیس اداره مراکز و مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش استان گفت : مشارکت مردم در آموزش و پرورش یک ضرورت است اما نحوه آنرا ما تعیین میکنیم کسب بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان توسط مدیران مدارس حاصل مشارکت مردم در اقتصاد اموزش و پرورش است       به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، […]

 

رئیس اداره مراکز و مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش استان گفت : مشارکت مردم در آموزش و پرورش یک ضرورت است اما نحوه آنرا ما تعیین میکنیم کسب بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان توسط مدیران مدارس حاصل مشارکت مردم در اقتصاد اموزش و پرورش است

 

 

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، دکتر آقاجانی رئیس اداره مراکز و مدارس غیر دولتی و مشارکتهای مردمی اداره کل اموزش و پرورش استان در جلسه فصلی مدیران در کانون معصومیه املش گفت : مدیران تصمیم گیرندگان و سازمان دهندگان عرصه تعلیم و تربیت هستند که میکوشند تا با ارزیابی وضع موجود ٬برای نیل به نتایج مطلوب برنامه ریزی کنند اموزش و پرورش دستگاهی فرا سازمانی است که نهادهای خارج از آن و نیز ساختار درونی اش برای تمهید مقدمات فعالیتهای تعلیم و تربیت اش به او یاری میرسانند لذا بالاترین جایگاه تصمیم سازی در منطقه و شهرستان ٬شورای آموزش وپرورش است

 

وی افزود: از جناب آقای دکتر محمودی فرماندار ارجمند شهرستان نهایت تشکر را دارم که دغدغه های مدارس دولتی و غیر دولتی را در دستور کار شورای آموزش و پرورش قرار داده و به استان انتقال میدهند مشارکت مردم ٬از دغدغه های اموزش و پرورش است کسب بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان توسط مدیران مدارس حاصل مشارکت مردم در اقتصاد مدرسه ای است بنابراین اولین جلوه مشارکت مردم در حوزه اقتصاد درون مدرسه ای ٬اقتصاد خانوارهاست شیوه دریافت در آمد ٬نوعی هنر است همانگونه که مدیریت دانش اموزان ٬معلمان و پاسخ به مکاتبات چند دایره داخل اموزش و پرورش نیز هنر است

 

دکتر آقا جانی تصریح کرد : مدیر باید روانشناس شغلی باشد باید طوری عمل کند که بیشترین بازده را در رفتار بین فردی ودرون سازمانی خودداشته باشد پس مشارکت مردم در آموزش و پرورش یک ضرورت است اما نحوه آنرا ما تعیین میکنیم از اولیا ٬روانشناس و مدیر مالی دعوت کنید و تبیین لازم برای اولیا داشته باشید و بیلان سال گذشته را شفاف ارایه دهید

 

وی با بیان اینکه مشارکت مردم را در سال آینده با همین مجموعه اولیا میتوانید تقویت کنید اظهار داشت : بخش دیگر مشارکت مدرسه ٬مشارکتهای دانش اموزی و تشکلهای آنان است اینان میتوانند آورده مدرسه را بیشتر کنند و از وضعیت موجود محافظت نموده هزینه های مدرسه را کاهش دهند که بنوعی کمک به اقتصاد خانواده هاست،مادر فرهنگسازی جامعه محیط تربیتی خویش نقش داریم انسانی که خوب تربیت شود سرمایه انسانی مفیدی بعنوان مدیران تصمیم ساز جامعه محلی و شهرستانی و استانی و کشوری خواهند بود بهره مندی از ظرفیت شوراها نه فقط سمبلیک بلکه در جهت شورای دبیران ٬شورای مدرسه در نوع مدیریت بسیار موثرست بی تردیدمدیر پاسخگو ٬مدیر منتقد ومدیر پرسشگر ٬مدیر پیشروست ضمن تشکر از مدیران فعال در خصوص مشارکت مردم در اموزش وپرورش ٬مدیران مدارس غیردولتی که با پول مردم مدارس را اداره میکنند باید شفافیت پاسخگویی بیشتری داشته باشند و با تفهیم دانش اموزان و اولیاشان باعث استمرار روند کارشان شوند مدیران غیردولتی در ارتقای کیفیت مدارس غیردولتی بسیار موثرند

 

رئیس مراکز و مدارس غیر دولتی گیلان بیان داشت : در استان ۵۰ هزار دانش آموز غیر دولتی اند یعنی ۱۳ درصد و در املش از ۵ هزار دانش آموز بیش از ۵۰۰ نفر در مدارس غیر دولتی مشغولند یعنی ۱۰ درصد در مدارس غیر دولتی اند پس لازم است موسسان مدارس غیردولتی تمهید مقدمات لازم را جهت استمرار کارشان بنمایند

 

وی خطاب به مدیران مدارس دولتی تصریح کرد : آموزش و پرورش یک سیستم ارگانیک و موجود زنده است دانش آموزان ٬اولیا و داده های سازمانی ٬ورودی اش هستند اگر مدیر مدرسه آگاه به فرایند ورودی سیستم نباشد با چالش مواجه خواهد شد اشراف به آیین نامه های درون مدرسه ای باعث هدایت دانش آموزان به سر منزل مقصود خواهد بود با دغدغه نمیتوان مدرسه را اداره نمود باید دنبال فرصتها و داشته ها رفت و از آنها نهایت بهره را برد

 

دکتر آقاجانی بیان نمود : داشته های ما اولیا ٬شورای اموزش و پرورش ٬معلمان و دانش اموزان هستند که در کنار هم گامهای مستحکمتری در اداره مدرسه خواهند برداشت آموزش وپرورش در هزاره سوم با تحولات سریعتری روبروست بنا بر این آینده پژوهی و آینده نگری در مدرسه یک اصل است یعنی آینده نگری در درون مدرسه با مشارکت دیگر اعضایی که با ما شریک کارند سند تحول بنیادین فقط در قالب سخنرانی نیست راهکار های اجرایی دارد که باید در شورای دبیران باز خوانی شود مدیران برای موفقیت در کارشان باید مجهز به مهارتهای انسانی ٬ادراکی و مفهومی بوده تا بتوانند گامهای موثری در پیشبرد اهداف اموزش و پرورش بردارند

 

در  پایان برنامه از ۵ مدیر موفق شهرستان در اجرای پروژه مهر و دو خبرنگار صدا و سیما و سایت رانکوه نیوز به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار با اعطای لوح تقدیر و هدایا از سوی آموزش وپرورش شهرستان املش ٬تجلیل شد