اختصاصی/ بعد از گذشت ۷ روز از زمان ثبت نام کاندیدا مجلس؛ ۳۰ آقا و خانم برای ورود به خانه ملت در حوزه انتخابیه رودسر و املش نام نویسی کردند.   به گزارش خبرنگارسرویس انتخابات صبح رانکوه، از این بین ۲۹ آقا و ۱خانم برای حضور در مجلس شورای اسلامی در رودسر نام نویسی کردند.که […]

اختصاصی/ بعد از گذشت ۷ روز از زمان ثبت نام کاندیدا مجلس؛ ۳۰ آقا و خانم برای ورود به خانه ملت در حوزه انتخابیه رودسر و املش نام نویسی کردند.

 

به گزارش خبرنگارسرویس انتخابات صبح رانکوه، از این بین ۲۹ آقا و ۱خانم برای حضور در مجلس شورای اسلامی در رودسر نام نویسی کردند.که فلورا قاسم زاده لیما، تنها کاندیدای زنی است که برای حضور در مجلس در این حوزه نام نویسی کرده اند.

 

 

۱-امید احمدی ۲- دانیال احمدیار

 

۳- حسن حسن زاده ۴-عزت اله تقوائیان ۵-فرشاد ثامنی کیوانی
۶- ابراهیم اسماعیلی ۷-سعید(محمود)فرجپور

 

۸- رضا غلامی ۹- نورعلی عباسپور ۱۰-قاسم فرجپور
۱۱-مصطفی حاکمی فر ۱۲-محمد تقی نجف زاده شوکی ۱۳-افراسیاب مشفق قاسم آبادی ۱۴-علی مرتضی  حسینیان ۱۵-جابر لطفی پور
۱۶-بهمن رییسی ناف چی ۱۷-اسماعیل حسن زاده ۱۸-یزدان محمد بیکی خورتاب سرا ۱۹-محمد مهدی رهبری املشی ۲۰-محمدعلیجانی
۲۱-مسعود مجیدی ۲۲-صادق اکبری

 

۲۳-اسداله عباسی ۲۴-قاسم قنبری ۲۵-محمد بنی مهد
۲۶-فلورقاسم زاده لیما ۲۷-روح الله قهرمانی چابک

 

۲۸-محمدباقرصفرپور لیما ۲۹-اعظم سیگارودی ۳۰-محمد حسین میرزا آقایی