مدیرکل پست بانک استان گیلان گفت :  تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی در این استان توسط بانک های عامل پرداخت شده است.   به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ، مهندس فداکار در جلسه فرمانداری شهرستان لنگرود خاطرنشان کرد:باتوجه به اینکه پست بانک بعنوان بانک تخصصی ITکشور است وبانک دولتی حوزه وزارت ارتباطات و […]

مدیرکل پست بانک استان گیلان گفت :  تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی در این استان توسط بانک های عامل پرداخت شده است.

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ، مهندس فداکار در جلسه فرمانداری شهرستان لنگرود خاطرنشان کرد:باتوجه به اینکه پست بانک بعنوان بانک تخصصی ITکشور است وبانک دولتی حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی با بیان اینکه وظایف ما سنگین و متنوع است افزود:ما حوزه ای مثل IT و حوزه روستاها را بایستی خدمات رسانی کنیم که با فعالیت های بانکی کمی متفاوت تر است.

مهندس فداکار خاطرنشان کرد:دربخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ۷طرح را با تسهیلات ۴ ملیارد و ۵۰۰میلیون تومان با اشتغال ۹نفر به شهرستان لنگرود اختصاص دادیم.

مدیر کل پست بانک استان گیلان همچنین از پرداخت تسهیلات روستایی در سطح استان به مبلغ ۵۰۰میلیاردتومان با اشتغال ۱۲۰۰نفرخبرداد و گفت:در شهرستان لنگرودنیز تسهیلات روستایی به مبلغ ۳۰میلیارد تومان مصوب گردید اما ۲۸ میلیارد تومان با اشتغال ۶۹ نفر پرداخت گردید.

عکس و خبر: ابوالفضل شکری