مدیرکل کمیته امداد گیلان از پرداخت پرداخت ۲.۵ میلیارد تومان مستمری به مددجویان کمیته امداد گیلان خبر داد.       عباس اهرابی در حاشیه بازدید از پروژ های کمیته امداد املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز، ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر افزود:از ۱۵هزارخانوار کل جمعیت شهرستان املش ۳۲۰۰خانوار تحت پوشش کمیته امداد […]

مدیرکل کمیته امداد گیلان از پرداخت پرداخت ۲.۵ میلیارد تومان مستمری به مددجویان کمیته امداد گیلان خبر داد.

 

 

 

عباس اهرابی در حاشیه بازدید از پروژ های کمیته امداد املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز، ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر افزود:از ۱۵هزارخانوار کل جمعیت شهرستان املش ۳۲۰۰خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند

 

 

وی با بیان اینکه امروز فقر جلوتر از نهاد ما دارد حرکت میکند افزود:ما میتوانیم با اجرای طرح پایدار روستایی ،جلوی فقر روستایی را بگیریم.

 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان با بیان اینکه هدف ما کمک به امنیت اجتماعی می باشد افزود:کمیته امداد استان درماه ۲۷ میلیارد تومان پول تزریق میکنیم که ۶۲۵میلیون تومان برای املش تخصیص می یابد.

 

اهرابی با اشاره به اینکه در۴ماهه ۲میلیارد و۵۰۰میلیون مستمری پرداخت شده است افزود:دربحث مسکن نیزبا ضریب ۸ مواجه هستیم وپایلوت را از مناطق محروم مانند شفت واملش برنامه ریزی کرده ایم.

 

وی از فعالیت چهار مرکز نیکوکاری دراستان خبرداد وگفت:از سال گذشته با به امروز۸۰کیلوگوشت گوسفند دریافت کردیم ولی به تاریخ دیروز ۱۸۰کیلو گوشت قرمز بین مردم تقسیم شده است که این نشان از اطمینان واعتماد مردم به این نهاد است.

 

وی با بیان اینکه ۲۰۰۰مسکن مددجودیگر دراستان نیاز است تا ساخته شود افزود: ۲۰۰۰مسکن ساخته شدو۲۰۰۰هم از قبل ساخته شده است و اینبارنیز با یک کارجهادی میتوانیم تا دوسال دیگر۲۰۰۰مسکن ذکرشده راتحویل مددجویان دهیم.

 

وی افزود:ما بدنبال این هستیم تا ودیعه مردم را از طریق وام وبلاعوض اضافه کنیم.

 

اهرابی در ادامه با بیان اینکه شهرستان املش درحوزه اکرام از بین ۵ شهرستان رتبه برتر را درکشور کسب نموده است افزود: ما مجبوریم طرح نو را در سازمان کمیته امداد اجرا نماییم وسعی خواهیم کرد نگاهمان را به مناطق محروم بیشتر کنیم

 

 

وی درپایان افزود: یکی از طرح های جدید ما حمایت از سرمایه گذاران دربحث اشتغال است اگر فردی یکنفر از مددجویان را بکار بگیرد ۵۰میلیون وام اولیه از سوی کمیته امداد پرداخت خواهدشد منوط براینکه مددجو تاسه سال مشغول بکار شود.

 

خبرنگارو عکاس: عزیز عابدی