۵۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات به چایکاران و کارخانه داران چای شمال کشور پرداخت شد.

به گزارش رانکوه نیوز، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور امروز گفت: در راستای رونق صنعت چای ۵۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات به چایکاران و کارخانه داران گیلان و مازندران پرداخت شده است.

 

او افزود: ۲۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از این تسهیلات به چایکاران و ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هم به کارخانه داران پرداخت شده است.

رئیس سازمان چای کشور گفت: این تسهیلات کم بهره برای بهزراعی و بهسازی به هزار و ۶۷۱ نفر از چایکاران و کارخانه داران شمال کشور پرداخت شد.

حبیب جهانساز، با بیان اینکه پرداخت تسهیلات بهزراعی و بهسازی چای تا ۱۵ اسفند ادامه دارد از چایکاران و کارخانه داران خواست برای دریافت این تسهیلات به اداره‌های چای محل سکونت شان مراجعه کنند.

او تصریح کرد: گیلان و مازندران ۲۵ هزار هکتار باغ چای و ۶۰ هزار خانوار چایکار دارد.