۳۲ میلیارد تومان از بهای برگ سبز چای به حساب چایکاران گیلان و مازندران واریز شد. به گزارش رانکوه نیوز، رئیس سازمان چای کشور امروز گفت:کل مطالبات چایکاران گیلان و مازندران بابت فروش برگ سبز چای ۲۰۱ میلیارد تومان است که با پرداخت مبلغ امروز ۱۶۷ میلیارد تومان معادل ۸۳ درصد آن پرداخت شد. حبیب […]

۳۲ میلیارد تومان از بهای برگ سبز چای به حساب چایکاران گیلان و مازندران واریز شد.

به گزارش رانکوه نیوز، رئیس سازمان چای کشور امروز گفت:کل مطالبات چایکاران گیلان و مازندران بابت فروش برگ سبز چای ۲۰۱ میلیارد تومان است که با پرداخت مبلغ امروز ۱۶۷ میلیارد تومان معادل ۸۳ درصد آن پرداخت شد.
حبیب جهانساز افزود: ۳۴ میلیارد تومان دیگر از بهای برگ سبز چای به تدریج به حساب چایکاران شمالی واریز می‌شود.
وی با اشاره به تداوم خرید برگ سبز چای تا مهرماه گفت: تاکنون ۶۷ هزار تن برگ سبز از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شده است که ۵۰ هزار تن معادل ۷۴ درصد درجه یک و ۱۷ هزار تن معادل ۲۶ درصد درجه ۲ است.
رئیس سازمان چای افزود: پیش بینی می‌شود ۵۰ هزار چایکار گیلانی و مازندرانی امسال بیش از ۱۱۵ هزار تن برگ سبز چای برداشت کنند.
گیلان و مازندران ۲۵ هزار هکتار باغ چای دارد.