یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از مطالبات چایکاران شمال به حسابشان واریز شد.   به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛ رییس سازمان چای کشور امروز گفت : یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان دیگر از مطالبات چایکاران گیلان و مازندران به حسابشان واریز شد. جهانساز افزود : کل مطالبات چایکاران گیلان و مازندران از […]

یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از مطالبات چایکاران شمال به حسابشان واریز شد.

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛ رییس سازمان چای کشور امروز گفت : یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان دیگر از مطالبات چایکاران گیلان و مازندران به حسابشان واریز شد.

جهانساز افزود : کل مطالبات چایکاران گیلان و مازندران از اول اردیبهشت تا امروز بابت فروش ۷۸ هزار تن برگ سبز چای ، ۱۶۴ میلیارد تومان بود که ۱۱۲ میلیارد تومان معادل ۶۸ درصد آن تاکنون پرداخت شده است.

چایکاران گیلان و مازندران در سه مرحله بهاره ، تابستانه و پاییزه برگ سبز چای برداشت می کنند.

این ۲ استان شمالی ، ۵۵ هزار خانوار چایکار و ۲۵ هزار هکتار باغ چای دارد.