جلسه پدافند غیر عامل زیر ساخت های شهری برگزار شد.     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، مهندس رنجبر شهردار شهر املش در این جلسه با بیان اینکه همه باید دست در دست هم دهیم تا بتوانیم آسیب هایی که میتواند به جامعه،خانواده و اجتماع وارد شود ،کم کنیم   وی افزود:در واقع پدافند غیر […]

جلسه پدافند غیر عامل زیر ساخت های شهری برگزار شد.

 

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، مهندس رنجبر شهردار شهر املش در این جلسه با بیان اینکه همه باید دست در دست هم دهیم تا بتوانیم آسیب هایی که میتواند به جامعه،خانواده و اجتماع وارد شود ،کم کنیم

 

وی افزود:در واقع پدافند غیر عامل همین مقابله با بحران و آسیب هایی است که بوجودمی آیند.

 

شهردار املش در ادامه افزود:شهرداری بعنوان مرکز خدمات رسانی در حوزه شهری در بحث مدیریت بحران و کمیته ای که مسوولیت آن برعهده شهرداری است ؛کمیته انرژی،پشتیبانی شهری و زیربنایی است که همه موضوعات و مسایل در حوزه شهری در موقع بحران و بلایای طبیعی که ترافیک و پسماند یکی از مسائل است ،مدیریت می شود.

 

رنجبر خاطرنشان کرد:در طول این مدت به نوعی همه این کارها را انجام می دهیم و آموزش پسماند به دانش آموزان و کاهش آسیب های اجتماعی یکی از عوامل پدافند و بازدارنده است درحال انجام آن هستیم.