برداشت فندق ازامروزدر نخستین قطب تولیداین محصول درایران آغازشد.       به گزارش صبح رانکوه،  نود درصد فندق ایران ازهفده هزار ودویست وشصت ویک باغ گیلان برداشت می شود. برداشت فندق درگیلان تا اواسط شهریورادامه دارد. رودسر،املش، سیاهکل ، تالش،رودبار وآستارا به ترتیب مهمترین قطب های تولید فندق درگیلان وایران است. حبیب جهان سازمعاون […]

برداشت فندق ازامروزدر نخستین قطب تولیداین محصول درایران آغازشد.

 

 

 

به گزارش صبح رانکوه،  نود درصد فندق ایران ازهفده هزار ودویست وشصت ویک باغ گیلان برداشت می شود.

برداشت فندق درگیلان تا اواسط شهریورادامه دارد.

رودسر،املش، سیاهکل ، تالش،رودبار وآستارا به ترتیب مهمترین قطب های تولید فندق درگیلان وایران است.

حبیب جهان سازمعاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: پیش بینی می شود باغداران امسال با برداشت بیش ازچهارده هزار ودویست وپنجاه تن محصول دوهزاروصدوسی وهفت میلیارد ریال درآمد کسب کنند.

بررسی های نشان می دهد کمبود صنایع فرآوری مهمترین مشکل تولید فندق درگیلان است بطوریکه این مشکل باعث شده فندق های تولیدی فقط بصورت آجیل استفاده شود.

این درحالیست که در کشورهای توسعه یافته ازفندق بیش ازصد محصول آرایشی ، بهداشتی و غذایی تولید می شود.

گیلان پنجاه وچهارهزارهکتار باغدار فندق دارد.

مصرف فندق برای تقویت حافظه ،درمان بیماری های گوارشی بسیار موثراست.