رئیس بیمارستان نیکوکار املش به مطالب مطروحه درفضای مجازی بابت کاهش تخت های بیمارستان نیکوکار املش را تکذیب کرد.     دکتر الهام عاشوری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز با اعلام این خبر اظهار داشت :بیمارستان نیکوکار املش دارای ۳۲ تخت مصوب بوده که درسامانه صدور پروانه های وزارت بهداشت به شماره ۱۰۸۹۳۷ثبت شده […]

رئیس بیمارستان نیکوکار املش به مطالب مطروحه درفضای مجازی بابت کاهش تخت های بیمارستان نیکوکار املش را تکذیب کرد.

 

 

دکتر الهام عاشوری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز با اعلام این خبر اظهار داشت :بیمارستان نیکوکار املش دارای ۳۲ تخت مصوب بوده که درسامانه صدور پروانه های وزارت بهداشت به شماره ۱۰۸۹۳۷ثبت شده است وبراساس نقشه راه درمان برای این بیمارستان تا سال ۱۴۰۴ توسعه تخت های بیمارستانی تا۴۵ تخت پیش بینی شده است.

 

وی درادامه واحدهای بیمارستان نیکوکار را شامل؛پاراکلینیک:رادیولوژی، فعالیت آزمایشگاه صورت شبانه روزی عنوان کرد و گفت بخش داخلی و انکولوژی نیز این بیمارستان دادای ۱۵ تخت می باشد که با حضور فوق تخصص هماتولوژی خدمات شیمی درمانی ارائه می شود

 

رئیس بیمارستان نیکوکار املش همچنین از فعالیت ۵ تخت در بخش اطفال از ابتدای ماه جاری با حضور ۳ پزشک متخصص خبرداد و افزود:دربخش دیالیز نیز ۵ تخت فعال با حضور یک متخصص داخلی در دوشیفت(صبح وعصر) مشغول فعالیت می باشد.

 

وی با بیان اینکه ضریب اشتغال تخت در بیمارستان نیکوکار در حال حاضر ۷۶/۹۹درصد می باشدخاطرنشان کرد:کلینیک تخصصی داخلی،قلب،اطفال،زنان وزایمان،ارتوپد،چشم،خون وسرطان و مغزو اعصاب همه روزهفته به استثنای جمعه در بیمارستان نیکوکار دایر می باشد.

 

حبرنگار و عکاس: عزیز عابدی