اختصاصی / رو ز گذشته  یک دستگاه کامیون حمل چوب در منطقه هالی دشت املش واژگون شد.   به گزارش خبرنگارصبح رانکوه ، روز گذشته یک دستگاه کامیون شش چرخ که حامل بار چوب بود به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه دچار حادثه شد.   این حادثه که در منطقه هالی دشت املش  […]

اختصاصی / رو ز گذشته  یک دستگاه کامیون حمل چوب در منطقه هالی دشت املش واژگون شد.

 

به گزارش خبرنگارصبح رانکوه ، روز گذشته یک دستگاه کامیون شش چرخ که حامل بار چوب بود به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه دچار حادثه شد.

 

این حادثه که در منطقه هالی دشت املش  روی داد کامیون در کتار جاده واژگون شده و تمام بار آن به زمین ریخت.

 

خوشبختانه در این حادثه به راننده کامیون آسیب جدی وارد نشد.

 

 واژگونی کامیون حامل چوب دراملش 10

واژگونی کامیون حامل چوب دراملش 1

واژگونی کامیون حامل چوب دراملش 2

واژگونی کامیون حامل چوب دراملش 7