19:21

1402/07/12

هرس زمستانه باغ های کیوی شهرستان املش

مدیرجهادکشاورزی املش از آغاز هرس زمستانه کیوی در سطح باغات شهرستان املش خبرداد

محمد مهدی صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز ، با اعلام این خبر گفت: هرس زمستانه درسطح ۸۰ هکتارازباغهای کیوی شهرستان املش آغازشده است وی دراین رابطه افزودند:دردرختان میوه محصول نهایی برآیندهماهنگی وتعامل رشدمیان ساختاررویشی وزایشی است
مدیرجهادکشاورزی بیان کرد:هرس زمستانه درختان کیوی مهمترین وضروری ترین روش مدیریتی برای تولید محصول است همچنین تأکیدداشتنداجرای هرس درکیوی بیشترین تأثیرروی فیزیولوژی وفرآیندگلدهی ودرنهایت میوه دهی این درخت دارد.

 

مهندس صفری اعلام کرد:عموماهرس زمستانه کیوی بعدازبرداشت محصول وطی یک دوره سرمایی که باعث ریزش برگهای کیوی میشودنسبت به موقعیت جغرافیایی منطق انجام میگیرد.
درپایان خاطرنشان ساخت:هرس بموقع زمستانه درخت کیوی اهداف زیررابدنبال خواهدداشت:۱-گرده افشانی توسط زنبوران بهترصورت میگیرد۲-شاخساره های گل دهنده ازنوربیشتری بهره مندمیشود۳-کمیت وکیفیت گل دهی درسال بعدافزایش می یابد۴-بعلت جریان بهترهواشیوع برخی آفات وبیماریهای کیوی کاهش می یابد۵-هرس زمستانه به میزان زیادی ازتمایل درخت به سمت سال آوری جلوگیری میکندوموجب میوه دهی منظم درختان کیوی میشود۶-هرس زمستانه تعدادمیوه درخت راکم میکنداما اندازه میوه راافزایش میدهد.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *