درباردید مشترک بخشدار رانکوه ورئیس اداره گاز املش ،مشکلات گازرسانی به روستاهای ییلاقی به صورت میدانی بررسی شد .   رئیس اداره گاز املش درحاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت: نصب علمک در روستاهای ملکو ،بویه،سیاه خلک به اتمام رسیده و اهالیاین روستاها پس از لوله کشی داخلی نسبت به […]

درباردید مشترک بخشدار رانکوه ورئیس اداره گاز املش ،مشکلات گازرسانی به روستاهای ییلاقی به صورت میدانی بررسی شد .

 

رئیس اداره گاز املش درحاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت: نصب علمک در روستاهای ملکو ،بویه،سیاه خلک به اتمام رسیده و اهالیاین روستاها پس از لوله کشی داخلی نسبت به دریافت کنتور اقدام نمایند .

باقراخوان افزود:علاوه بر این نصب علمکها در روستاهای امام ولرود بطور همزمان آغاز گردیده وخانوارهای این روستاها نیزمیتوانند پس از نصب انشعاب منازلشان و لوله کشی داخلی به اداره گاز شهرستان مراجعه ونسبت به اشتراک پذیری اقدام نمایند.