مدیر جهاد کشاورزی شهرستان املش گفت: تا کنون بیش از هزار و ۴۰ هکتار از شالیزارهای شهرستان املش امسال بصورت مکانیزه نشاء شده است.     صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز، با اعلام این خبر اظهار داشت: ازابتدای کشت نشا برنج درشالیزارهای املش، تاکنون دربیش از ۴۰ درصد اراضی شالیزاری شهرستان..۱۴۰۰ هکتار کارنشا […]

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان املش گفت: تا کنون بیش از هزار و ۴۰ هکتار از شالیزارهای شهرستان املش امسال بصورت مکانیزه نشاء شده است.

 

 

صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز، با اعلام این خبر اظهار داشت: ازابتدای کشت نشا برنج درشالیزارهای املش، تاکنون دربیش از ۴۰ درصد اراضی شالیزاری شهرستان..۱۴۰۰ هکتار کارنشا به انجام رسیده است که ازاین سطح ۳۶۰ هکتاربصورت کشت سنتی وحدود ۱۰۴۰ هکتاربصورت کشت مکانیزه می باشد که نسبت به سال گذشته ، کشت مکانیزه حدود ۱۵ درصدافزایش دارد.

 

وی افزود: ازدلایل استقبال کشاورزان به کشت مکانیزه برنج میتوان به توصیه های ترویجی ، حمایت دولت دربخش مکانیزاسیون ، کاهش هزینه تولید نسبت به کشت سنتی ، افزایش بهره وری اشاره نمود.

 

صفری در پایان خاطر نشان کرد: شهرستان املش دارای ۳۵۰۰ هکتاراراضی شالیزاری می باشد وپیش بینی میگردد درسال جاری بیش از ۷۵ درصد ازمزارع این شهرستان بصورت مکانیزه کشت گردند.