نتایج آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۵ به روی سایت سازمان سنجش کشور قرار گرفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه، ۱۸۰هزار و ۸۶ داطلب به عنوان پذیرفته شده نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۵ معرفی شده که این تعداد ۵۶.۷۱ درصد انتخاب رشته کنندگان را شامل می شود. برای مشاهده نتایج از […]

نتایج آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۵ به روی سایت سازمان سنجش کشور قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه، ۱۸۰هزار و ۸۶ داطلب به عنوان پذیرفته شده نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۵ معرفی شده که این تعداد ۵۶.۷۱ درصد انتخاب رشته کنندگان را شامل می شود.

برای مشاهده نتایج از اینجا اقدام کنید.