معاون فرماندار لنگرود گفت: در راستای اجرای بند ح ماده ۲۳ برنامه توسعه کشور؛ دریافت کنندگان تسهیلات کشاورزی از مورخه ۹۷/۷/۱ لغایت ۹۷/۱۲/۲۹ که تسهیلات از بانک کشاورزی و دیگر بان ها وصول نموده اند بر اساس بند یاد شده به مدت سه سال تمدید می شود.   مصطفوی در گفتگو با رانکوه نیوز اظهار […]

معاون فرماندار لنگرود گفت: در راستای اجرای بند ح ماده ۲۳ برنامه توسعه کشور؛ دریافت کنندگان تسهیلات کشاورزی از مورخه ۹۷/۷/۱ لغایت ۹۷/۱۲/۲۹ که تسهیلات از بانک کشاورزی و دیگر بان ها وصول نموده اند بر اساس بند یاد شده به مدت سه سال تمدید می شود.

 

مصطفوی در گفتگو با رانکوه نیوز اظهار داشت : که در این راستا بانک های که تسهیلات لازم در بخش های زراعت ؛ باغبانی پرورش دام و طیور؛ آبزیان؛ جنگل دری مرتع ؛ ماشین آلات و ادوات کشاورزی تسهیلات کرده بود مشمول این طرح می باشند

 

وی افزود: طی برگزاری جلسات مکرر تا کنون بالغ بر ۸۵۰ کشاورز لنگرودی مشمول این طرح بوده برای اعمال بدهی سه ساله دولت بالغ بر یک میلیاردو ۳۵۰دمیلیون تومان یارانه به این بخش کشاورزی پرداخت می گردد و در حال پرداخت می باشدو کارگروه کشاورزی روزانه به پرونده های وارد شده بان کشاورزی مورد رسیدگی قرار می گیرد

 

مصطفوی یادآور شد:  آن دسته از کشاورزان این طرح از مورخه ۹۷/۷/۱ نسبت به عقد تسهیلات اقدام نموده بودند بعضا در بانک عامل بدهی نداشته باشند با مراجعه به این بخش به تعیین و تکلیف بدهی سال ماضی از این طرح استفاده نمایند

عس و خبر: ابوالفضل شکری