14:11

1402/07/11

مقایسه تلفن همراه با همسرداری!!

t3_0128853

جیرگوابر نیوز: اگـر آنگونـه که با تلفـن همـراه تـان برخـورد می‌کنیـد بـا همسـرتان بر خـورد می کردیـد
اکنـــون خوشبخت تـرین فـــردِ دنیـا بودیـد
اگر هــر روز شارژش می کردیـد!
باهـاش در روز از همه بیشتـر صحبت می کردید!
پـایِ صحبت ‌هایش می نشستید!
پیغـام‌هایش را دریـافت می کـردید!
پـول خـرجش می کردید!
بـراش زیـور آلاتِ تزئینـی می خریديد!
دورش یک محـافظ محکـم می کشیدید!
در نبـودش احسـاسِ کمبـود می کـردید!
حاضـر نبـودید کسـی‌ نزدیـکش شـود و حتـی مطالبِ خصوصیتان را بـه حافظـه اش می سپـردید!
همیشـه و همـه‌جـا همراهتـان بـود حتـی در اوج تنهــــایی‌
و اگـر همیشـه همـراهِ اولتــان بود
بـا داشتـن یـک همسـر خـوب و مهـربان هیچـکس تنـها نیست.

الان هـم کـه سيستـم گوشـی هـا تـاچ شـده
اگـر همونقـدر کـه گوشـی رو تـاچ می کنیـــد ، همسـرتون رو نـوازش بکنیـد کلی خوشبخت خواهيـد شـد.

جوابیـــه
مطالب بسیـــار زیبــا و ارزنـده بـود ولـــی یـادآوری می شــــود که:
گوشـی سر خـود حـرف نمی زنه!
گوشـی با یک دکمـه خفـه می شه!
گوشـی نمی گه چـی بخـر چـی نخـر!
گوشـی نمی گـه چـرا دیـر اومـدی!
گوشـی می تونـه روی سـایلنت باشـه!
اصـلا گوشـی می تونـه خاموش باشـه!
گوشی نمی گـه شب زود بیـا بریـم خونـه مامانـم!
گوشیو اگـه جـا بـزاری نمی گـه چـرا منـو نبردی!
گوشـی نمی گـه بچـه می خـــوام!
گوشـی با دوستـاش بیـرون نمـی ره!
گوشـی حـداقل شب هـا زنـگ نمی خـوره!
راستـی از همـه اینـا مُهمتـراينكـــه
بیشتـر مـردم سالـی یـه بـار گوشـــی عـوض می کنـند!!!!!!/گیلان آنلاین

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *