معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان املش در جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت گفت: معضل سرقت امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان را تهدید می کند         به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، رحمت حیدری نژاد، در جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت اظهار داشت : موضوع سرقت یکی از ناهنجاریهایی اجتماعی است […]

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان املش در جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت گفت: معضل سرقت امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان را تهدید می کند

 

 

 

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، رحمت حیدری نژاد، در جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت اظهار داشت : موضوع سرقت یکی از ناهنجاریهایی اجتماعی است که علل آن جهت پیشگری باید مورد توجه و دقت قرارگیرد و متناسب با آن در شهرستان سیاستگذاری شود و مهمترین مسئله در بحث پیشگیری از سرقت، آگاه سازی مردم در خصوص نگهداری درست از مال و اموال خود است.

 

 

وی افزود: بهترین راه پیشگیری از سرقت کارهای فرهنگی بوده که با ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ عمومی می تواند تاثیر گذاری فراوانی در این زمینه داشته باشد .

 

 

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار املش در ادامه خاطر نشان کرد ؛ پدیده سرقت امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان را تهدید می کند .

 

 

وی در پایان آسیب شناسی ، کاهش سرقت ها و پیگیری موضوع آگاه سازی مردم ، شناسائی نقاط آسیب پذیر و پیگیری و آزمایش براساس یک برنامه در آگاه سازی و پیشگیری از سرقت از تاکیدات ایشان برای حاضرین در این جلسه بود.