مسن ترین دانشجوی دانشگاه پیام نور گیلان گفت: کیفیت آموزشی دانشگاه پیام نور و اعطای تسهیلات لازم به دانشجویان علت اصلی حضورم دراین دانشگاه بزرگ است .     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ، علی اصغرصمدی صوفی با ۷۸ سال سن در رشته حقوق دانشگاه پیام نور واحد املش به عنوان مسن ترین دانشجوی دانشگاه […]

مسن ترین دانشجوی دانشگاه پیام نور گیلان گفت: کیفیت آموزشی دانشگاه پیام نور و اعطای تسهیلات لازم به دانشجویان علت اصلی حضورم دراین دانشگاه بزرگ است .

 

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ، علی اصغرصمدی صوفی با ۷۸ سال سن در رشته حقوق دانشگاه پیام نور واحد املش به عنوان مسن ترین دانشجوی دانشگاه پیام نور استان شناخته شد .

 

وی که بازنشسته آموزش و پرورش است دلیل اصلی تحصیل در دانشگاه پیام نور را کیفیت و شیوه بالای آموزشی دانشگاه پیام نور و نیز ارائه تسهیلات خوب این دانشگاه دانست

وی افزود: شوق فراگیری علم دراین سن ، باعث شد تا دانشگاه پیام نور را که همواره دانشگاهی پیشتاز در عرصه های علمی هست انتخاب من باشد و ازاین انتخاب خود خوشحال هستم.