طی حکمی از سوی دکتر پیمان اسدی- ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گیلان-مسئول پایگاه اورژانس املش منصوب شد.     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛ طی حکمی از سوی دکتر پیمان اسدی- ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گیلان-مسئول پایگاه اورژانس املش منصوب شد.     امروز ۹ آذر ماه ۱۳۹۸ طی […]

طی حکمی از سوی دکتر پیمان اسدی- ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گیلان-مسئول پایگاه اورژانس املش منصوب شد.

 

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛ طی حکمی از سوی دکتر پیمان اسدی- ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گیلان-مسئول پایگاه اورژانس املش منصوب شد.

 

 

امروز ۹ آذر ماه ۱۳۹۸ طی حکمی از سوی دکتر پیمان اسدی -ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گیلان، آقای فخرالدین آزموده به عنوان سرپرست پایگاه

 

منطقه ۱۳(شهرستان املش) در استان گیلان منصوب شد.