سرپرست فرمانداری لنگرود گفت: محیط زیست امانتی برای آیندگان ما است   به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز  محمد رنجبر در همایش پسماند زباله خاطرنشان کرد:این همایش با حضور دانش آموزان عزیز و اعضای محترم شورای تامین بسیار کار ارزشمندی است که امروز شاهد آن هستیم. وی افزود:بحث انتقال کارهای فرهنگی از طریق هنر به نسل جوان […]

سرپرست فرمانداری لنگرود گفت: محیط زیست امانتی برای آیندگان ما است

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز  محمد رنجبر در همایش پسماند زباله خاطرنشان کرد:این همایش با حضور دانش آموزان عزیز و اعضای محترم شورای تامین بسیار کار ارزشمندی است که امروز شاهد آن هستیم.

وی افزود:بحث انتقال کارهای فرهنگی از طریق هنر به نسل جوان و دانش آموزان باید شروع شود که بسیار موثر خواهد بود.

رنجبر با بیان اینکه محیط زیست امانتی برای بچه های ما و آیندگان ما است افزود:خوب است که کارهای فرهنگی از سوی آموزش و پرورش اتفاق بیافتدکه مطمئنا نتیجه خوب و مطلوبتری خواهیم داشت و حاصل تلاش شهرداری و شورای اسلامی شهر خواهد بود که بسیار ارزنده و قابل تقدیر است.

عکس و خبر :ابوالفضل شکری