به گزارش خبرنگار صبح رانکوه،محفل انس با قرآن با حضور قاری مصری استاد احمد شحات در مسجد گلزار شهدای املش برگزار شد.        

به گزارش خبرنگار صبح رانکوه،محفل انس با قرآن با حضور قاری مصری استاد احمد شحات در مسجد گلزار شهدای املش برگزار شد.

 

 

 

محفل-انس-با-قران-با-قاری-مصری-1 محفل-انس-با-قران-با-قاری-مصری-2 محفل-انس-با-قران-با-قاری-مصری3 محفل-انس-با-قران-با-قاری-مصری4 محفل-انس-با-قران-با-قاری-مصری5 محفل-انس-با-قران-با-قاری-مصری6 محفل-انس-با-قران-با-قاری-مصری7  محفل-انس-با-قران-با-قاری-مصری9 محفل-انس-با-قران-با-قاری-مصری10