مدیر آب شرق دور در خصوص رفع مشڪل آبی زراعی با فرماندار املش دیدار ڪرد

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، محمد رنجبر بر در این دیدار ضمن حساسیت های پیش رو در فصل زراعی و رفع تنش آبی ڪشاورزان گفت : تمام تلاش مان را جهت آماده سازی سردهنه های شهرستان در فصل زراعی پیش رو بڪار خواهیم بست تا ڪشاورزان عزیز با مشڪل ڪم آبی رو به رو نشوند

وی همچنین گفت :با پیگیریهای بعمل آمده توانستیم ۵۰ملیون تومان برای بهسازی سردهنه های شهرستان اعم از سردهنه جورڪاسر_ حاجی اباد _نرڪه _لگموج -نه محل سفیداربن_چهارمحل لگموج تخصیص داده و پیمانڪار وارد فاز اجرایی شده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان اظهار داشت : شهرستان املش دارای ۳۵۰۰ هڪتار مزارع شالیڪاری بوده و در سال جاری بیش از ۳۰ هڪتار از استخرها و آبندانهای شهرستان لایروبی شده و بیشتر آنها برای فصل زراعی پیش رو آبگیری شده اند

لازم بذڪر است سردهنه های؛ حاجی آباد، لرداسرا و ڪلانسرا هم امروز با پیگیری بخشدار مرڪزی و رانڪوه آب گذاری شد.

انتهای پیام/