شورای اقتصاد کشور قیمت خرید تضمینی برگ درجه یک و درجه ۲ چای را برای سال ۹۹ به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد.

به گزارش رانکوه  نیوز،از شمال کشور خبر می‌رسد که دولت تکلیف قیمت خرید تضمینی چای را برای سال ۹۹ مشخص کرده است. بر طبق اخباری که در بعضی رسانه‌های تخصصی چای از جمله کانال اخبار صنعت چای منتشر شده است، شورای اقتصاد برای سال ۹۹ قیمت برگ سبزچای درجه یک را ۴۶۰۰۰ ریال و برگ سبز چای درجه دو کیلویی ۳۳۰۰۰ ریال تعیین کرده است.
با این حساب قیمت برگ سبز چای درجه یک ۱۰۰۰۰ریال وبرگ سبزچای درجه دو ۱۱۰۰۰ ریال نسبت به سال ۹۸ افزایش قیمت داشته است.

قیمت خریدتضمینی برگ سبزچای در سال ۹۹ ازسوی شورای اقتصاد و با امضای محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه وبودجه کشور به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شده است.

قیمت خریدتضمینی برگ سبزچای در سال ۹۸ برای چای درجه یک کیلویی ۳۶۰۰۰ربال و برای چای درجه دو کیلویی ۲۲۰۰۰ ریال بود.

در نامه‌ای که به امضا نوبخت منتشر شده همچنین آمده است که قدرالسهم پرداختی کارخانه‌هااز خرید تضمینی ۷۵ درصد خواهد بود که به معنای قدرالسهم ۲۵ درصدی دولت است.

حالا باید منتظر ماند و دید که کشاورزان و کارخانه داران صنعت چای چه واکنشی نسبت به تصمیم دولت برای قیمت خرید تضمینی چای در سال ۹۹ نشان خواهند داد.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : نوش نلاین