برای چندمین بار شاهد کشتار بیرحمانه حیوانات وحشی در سطح منطقه شرق گیلان هستیم و این بار نوبت به یک شغال بخت برگشته رسید که بصورت وحشتناکی کشته شده، آن هم با طناب دار… امروز یکشنبه در زیر پل حاجی آباد شهرستان املش یک شغال به شکل دلخراشی از عرشه این پل به […]   […]

برای چندمین بار شاهد کشتار بیرحمانه حیوانات وحشی در سطح منطقه شرق گیلان هستیم و این بار نوبت به یک شغال بخت برگشته رسید که بصورت وحشتناکی کشته شده، آن هم با طناب دار… امروز یکشنبه در زیر پل حاجی آباد شهرستان املش یک شغال به شکل دلخراشی از عرشه این پل به […]

 

به گزارش صبح رانکوه،   به نقل از دو آب ، برای چندمین بار شاهد کشتار بیرحمانه حیوانات وحشی در سطح منطقه شرق گیلان هستیم و این بار نوبت به یک شغال بخت برگشته رسید که بصورت وحشتناکی کشته شده، آن هم با طناب دار…

امروز یکشنبه در زیر پل حاجی آباد شهرستان املش یک شغال به شکل دلخراشی از عرشه این پل به دار آویخته شده بود و نکته جالب، بی توجهی مسئولین محیط زیست به این حرکت ناشایست غیرانسانی بود.

به امید روزی که به حقوق حیوانات احترام بگذاریم

 

1 2 3 4