طی حکمی از سوی ارسلان زارع استاندار گیلان، علی امیدوار اشکلک به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری لنگرود منصوب شد.

به گزارش رانکوه نیوز، “علی امیدوار اشکلک” از امروز( ۱۶ فروردین) سکان معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری لنگرود را عهده دار شد.

وی چندی پیش از سوی دکتر زارع، به عنوان معاون امور سیاسی و انتخابات اداره کل سیاسی تقسیمات کشوری استانداری گیلان منصوب شده بود.

علی امیدوار دانشجوی دکترای سیاسی بوده و کارشناس سیاسی فرمانداری املش و عضویت در شورای شهر رحیم آباد را نیز در پرونده کاری خود دارد.

گفتنی است، پیش از این علیرضا مسچیان معاونت سیاسی فرمانداری لنگرود را به عهده داشت و در معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مشغول به کار شده است.